W uchwale z 16 kwietnia 2015 r. senatorowie podkreślili, że Tadeusz Kantor jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych twórców i reformatorów teatru XX w., a stworzony przez niego Teatr Cricot 2 osiągnął międzynarodowy sukces, przyczyniając się do wielkiej promocji kultury polskiej na wszystkich kontynentach.

6 kwietnia 2015 r. minęło 100 lat od urodzin Tadeusza Kantora — malarza, scenografa, teoretyka sztuki, a przede wszystkim — człowieka teatru. UNESCO ogłosił rok 2015 rokiem Tadeusza Kantora. Z tej okazji w ramach popularyzacji wiedzy o Kantorze i jego twórczości planowana jest seria wydarzeń nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Uchwałę senatu opublikowano w Monitorze Polskim z 16 kwietnia 2015 r. pod poz. 375.