250 groszy, czyli 2,50 zł — to cena biletu na spektakle, które wystawiono 23 maja 2015 r. w 44 polskich miastach w ramach obchodów jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Wszystkie projekty w ramach obchodów tego jubileuszu sfinansowało MKiDN, a ich koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kultura Dostępna w teatrach jest kolejnym elementem Programu Kultura Dostępna realizowanego z inicjatywy ministerstwa. Wśród wystawionych sztuk znalazły się najgłośniejsze i najpopularniejsze tytuły ostatnich sezonów, te głośno komentowane i te, które są polską wizytówką międzynarodowych festiwali.
50 000 widzów w ponad 100 teatrach tego wieczoru zobaczyło przedstawienia wyreżyserowane przez najwybitniejszych twórców.

Tego dnia po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Teatru Publicznego, który ustanowiono z okazji 250. rocznicy powołania pierwszego zawodowego i publicznego teatru polskiego.

Zdaniem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty Omilanowskiej, badania na temat uczestnictwa w kulturze wykazały, że jednym z powodów, dla których ludzie nie chodzą do teatru, jest lęk przed tym, że teatr jest nie dla nich; że jest to rodzaj przeżycia dla wybranych.

Kultura Dostępna to systemowe rozwiązanie, które ma służyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. To zebrane w kompletny katalog działania resortu kultury i podległych mu instytucji oraz samorządowych instytucji kultury.