Mogą w nim wziąć udział te instytucje kultury (z wyjątkiem muzeów), które są właścicielami, posiadaczami lub zarządcami obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków i które przeprowadziły w ubiegłym roku interesujący projekt edukacyjny promujący wiedzę o dziedzictwie kulturowym. Na zwycięzcę czeka nagroda — 20 000 zł (wyróżnienie to zaś kwota 10 000 zł).

Jak wynika z regulaminu konkursu, jego celem jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym i wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie i promowanie najlepszych działań edukacyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie, instytucja kultury powinna zgłosić projekty edukacyjne, które spełniają następujące warunki:

  • rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2014 r.;
  • upowszechniały wiedzę o konkretnych zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
  • przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i (lub) publiczność do poznawania zabytków in situ (na miejscu);
  • ich organizatorem lub współorganizatorem był właściciel, posiadacz lub zarządca obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

Instytucja może zgłosić do konkursu projekty edukacyjne w następujących kategoriach:

  • prelekcje, wykłady, warsztaty,
  • publikacje,
  • aktywności plenerowe,
  • wystawy i projekty multimedialne.

Jury konkursu wybierze najlepsze spośród działań edukacyjnych: na najwyższym poziomie merytorycznym i przeprowadzone w atrakcyjnej formie.

Konkurs ogłosił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w jego imieniu nadzoruje go Generalny Konserwator Zabytków. Natomiast procedurę konkursową realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 14 września na adres NID. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2015 r.