Jak informuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, na terenie pięknego zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu (woj. kujawsko-pomorskie) od 22 do 24 września br. odbędzie się I Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków. Przeznaczone jest ono dla młodych naukowców, doktorantów i studentów.

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania tematów referatów, z których komitet organizacyjny wybierze 16 najciekawszych. Pozostałe referaty zgłoszone, ale nieprzyjęte do zaprezentowania podczas seminarium, mogą znaleźć się w publikacji naukowej, której wydanie planowane jest po seminarium.

W programie oprócz prelekcji, dyskusji, debat oraz naukowych dysput, zaplanowano wiele atrakcji: m.in. dyskusyjny klub filmowy, konkurs wiedzy o prawie dziedzictwa kultury oraz aukcja sfałszowanych dzieł sztuki.

W seminarium weźmie udział 40 osób. O zakwalifikowaniu się na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia udziału i tematy referatów należy wysyłać na adres dziedzictwo@prawo.ug.edu.pl. Opłata za udział w seminarium wynosi 210 zł i pokrywa koszty wyżywienia i noclegów.