Program w związku z przypadającą w 2016 r. 1050. rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I ogłosiło Narodowe Centrum Kultury (NCK), które jest instytucją nim zarządzającą. Do podziału jest 3 mln zł.

Zadania w ramach programu będzie można realizować od 1 stycznia do 30 listopada 2016 r. Celem jest zwiększenie świadomości Polaków na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski.

Program wspiera inicjatywy kulturalne, których realizacja przyczyni się do:

  • popularyzacji wiedzy na temat chrztu Polski i chrześcijańskich początków ziem, będących kolebką polskiej państwowości,
  • podniesienia świadomości znaczenia chrztu w rozwoju cywilizacyjnym (tj. politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym i naukowym) państwa polskiego.

W ramach programu samorządowe instytucje kultury mogą ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów związanych ze 1050. rocznicą chrztu takich, jak:

  • organizacja festiwali, wystaw (wraz z przygotowaniem katalogów), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), konkursów, przeglądów, warsztatów, działań interdyscyplinarnych;
  • nagrania audio, video, rejestracja videospektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formie drukowanej lub elektronicznej, audiobooków, książek dla niewidomych i słabowidzących);
  • organizacja kampanii edukacyjnych.

W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków i obiektów. Dofinansowanie nie może być również przeznaczone na wydatki inwestycyjne i zakup środków trwałych.

Wnioskodawca musi zadeklarować wkład własny na realizację zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł i może stanowić maksymalnie 80% budżetu przedstawionego we wniosku. Natomiast maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

  • 150 000 zł dla zadań, w których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 80% budżetu przedstawionego we wniosku;
  • 250 000 zł dla zadań, w których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

Nabór wniosków odbywa się przez EBOI.

Więcej informacji o programie i jego regulamin znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.