Forum adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli sektora kultury z regionu Morza Bałtyckiego.

Wśród zaplanowanych wydarzeń znajdą się m.in.

  • konferencja ministrów kultury państw Morza Bałtyckiego,
  • seria spotkań grup roboczych wszystkich głównych organizacji kulturalnych regionu oraz
  • konferencja Kultura jako narzędzie rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.

Forum odbędzie się w Ośrodku Kultury Morskiej oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konferencja jest głównym wydarzeniem w ramach Priorytetu Kreatywność! Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Będzie ona również powiązana z trwającym przewodniczeniem Polski w Partnerstwie ds. Kultury Wymiaru Północnego oraz z Obszarem Tematycznym Kultura Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, który Polska współkoordynuje.

Konferencja ma dowieść wpływu kultury na rozwój społeczeństwa i gospodarki w regionie. W ciągu dwóch dni debat i warsztatów zostaną zebrane dane, które pozwolą usprawnić współpracę pomiędzy sektorami kulturalnymi, instytucjami finansowymi i administracyjnymi, w których brakuje zrozumienia roli kultury w rozwoju regionalnym. Będzie to również okazja do spotkań wszystkich najważniejszych sieci kulturalnych, instytucji i organizacji z regionu Morza Bałtyckiego w celu wzmocnienia współpracy w tym obszarze.
Forum to także wydarzenia, w których — razem z jego uczestnikami — mogą wziąć udział także mieszkańcy Gdańska. Mogą oni wybrać się na specjalny koncert zespołu Grzecha Piotrowskiego wraz z wyjątkowym mappingiem wnętrz kościoła, który odbędzie się w Centrum Św. Jana. Tego samego dnia w tym samym miejscu odbędzie się również inauguracja wystawy projektu Baltic House, który realizuje Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Zaś Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza uczestników konferencji na kolację networkingową do jednej z kreatywnych przestrzeni Trójmiasta w Centrum Designu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.