Jeszcze do końca września udział mogą w nim wziąć biblioteki publiczne, które działają na terenie gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Celem projektu jest promowanie idei przekształcania bibliotek publicznych w nowoczesne ośrodki edukacji pozaformalnej, w których odbywa się kształcenie dzieci i młodzieży z programowania oraz rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu GO GO GO_PRO! bus odwiedzi 50 wybranych bibliotek w całym kraju. Na spotkaniach z lokalnymi władzami zaprezentowana zostanie działalność punktów GO_PRO! oraz sposoby i zasady finansowania tego rodzaju przedsięwzięć w bibliotekach, a także możliwość dołączenia do sieci GO_PRO! Aby wziąć udział w projekcie, pracownicy biblioteki powinni:

 • udostępnić 2 sale (mogą to też być pomieszczenia urzędu gminy albo sale lokalnego centrum kultury) albo innego rodzaju pomieszczeń, w których równocześnie mogą się odbyć:
  • spotkanie informacyjno-doradcze z przedstawicielami władz lokalnych (20 uczestników) oraz
  • bezpłatny 3-godzinny warsztat pokazowy z podstaw programowania dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem klocków LEGO ®MINDSTORMS® (30 uczestników);
 • przeprowadzić rekrutację młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów na warsztat pokazowy;
 • pomóc w nawiązaniu kontaktu z lokalnymi przedstawicielami władz, instytucji i organizacji kulturowych oraz edukacyjnych, a także innymi lokalnymi decydentami w celu usprawnienia przepływu informacji dotyczących projektu;
 • wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.

Podczas spotkań zostaną przekazane materiały:

 • poradnik dla władz lokalnych (zasady i sposoby zakładania oraz finansowania nowych punktów GO_PRO!),
 • poradnik dla bibliotek (zasady zakładania nowego punktu GO_PRO!, korzyści dla biblioteki),
 • materiały szkoleniowe dla młodych uczestników warsztatu pokazowego.

Jak zapewnia organizator projektu, Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM, biblioteka uczestnicząca w projekcie zyskuje:

 • możliwość pozyskania partnerów do współpracy przy zakładaniu nowych punktów GO_PRO!,
 • innowacyjny i ciekawy sposób na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, a także zwiększenie zainteresowania młodszej grupy czytelników jej działalnością,
 • wskazówki na temat sposobów modernizacji biblioteki, a także informacje o możliwościach jej rozwoju w zakresie nauczania programowania oraz rozwoju kompetencji informacyjno-komunikacyjnych jako ośrodka edukacji pozaformalnej.

Aby zgłosić się do projektu, wystarczy ze strony Gminnego Ośrodka Programowania pobrać formularz rekrutacyjny, wypełnić i wysłać go na adres info@gopro.edu.pl. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Data spotkania będzie ustalana indywidualnie z każdą wyłonioną podczas rekrutacji biblioteką.