Tak zdecydowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, którzy 1 września br. podpisali list intencyjny w sprawie powołania Muzeum Sztuki Współczesnej jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Misją nowego muzeum będzie:

  • gromadzenie, udostępnianie, upowszechnianie, interpretowanie, wystawianie i prezentowanie kolekcji sztuki współczesnej jak najszerszej publiczności z Polski i zagranicy,
  • propagowanie światowej sztuki XX i XXI w.,
  • wzmacnianie wizerunku Pomorza jako regionu istotnego dla współczesnej międzynarodowej sztuki,
  • dążenie do powiększania zbiorów sztuki współczesnej w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także
  • prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej.

Jak wynika z listu intencyjnego, docelowa siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej ma się znajdować w części Gdańska o szczególnym znaczeniu historycznym, zwanej Młodym Miastem, na byłych terenach stoczniowych. Miejsce to daje wyjątkową okazję do przekształcenia obiektów postindustrialnych w przestrzeń służącą kulturze, sztuce i integracji społecznej.

Muzeum Sztuki Współczesnej ma powstać do 2018 r., a szacunkowy koszt budowy wynosi 20 mln zł.