To jedno z zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami. Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa, jesienią 2015 r. zostanie ogłoszony konkurs dotacyjny, którego zadaniem będzie umożliwienie zainteresowanym podmiotom projektów dotyczących opieki nad zabytkami.

Kluczowe dla ich realizacji będzie zaangażowanie wolontariuszy.

Zadania, które będą mogły uzyskać dofinansowanie, powinny dotyczyć działań:

  • pomocniczych przy pracach remontowo-konserwatorskich zabytków,
  • przy inwentaryzowaniu i dokumentowaniu zabytków oraz
  • edukacyjnych, popularyzujących zabytki i wiedzę na ich temat.

Premierowy program Wolontariat na rzecz dziedzictwa zakłada także wspieranie i promocję idei zaangażowania wolontariuszy w opiekę nad zabytkami. Na stronie internetowej programu na bieżąco będą publikowane ogłoszenia organizacji poszukujących wolontariuszy, informacje o ciekawych projektach oraz dobre przykłady z Polski i ze świata.

Działania wokół programu nastawione są także na wypracowanie długotrwałych efektów, m.in.:

  • tworzenie i utrwalanie mechanizmów współdziałania organizacji pozarządowych, wolontariuszy i władz lokalnych,
  • wzmocnienie znaczenia roli wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
  • aktywizowanie lokalnych społeczności i ich integracja wokół wspólnego celu, jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego.