Współpraca w zakresie teatru, muzyki, filmu i literatury oraz w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, a także organizacji wystaw artystycznych — m.in. takie są założenia Programu współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2015–2018.

Minister Małgorzata Omilanowska i Ambasador Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej Dušan Krištofik podpisali dokument 9 października br. Z inicjatywą
wystąpiła strona słowacka.

Jak informuje resort kultury, program uzupełnia obowiązującą obecnie Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej z 2000 r.

Nowy program precyzuje formy i obszary polsko-słowackiej współpracy kulturalnej na szczeblu resortów kultury, a jego podpisanie pozwoli na wzmocnienie tego współdziałania.

W dokumencie wskazano formy współpracy w zakresie: teatru, muzyki, kinematografii i literatury, wspólnych wystaw sztuki współczesnej i udział w wydarzeniach z zakresu sztuk wizualnych. Program określa też zasady wymiany zespołów artystycznych i ich udziału w międzynarodowych festiwalach, jak również precyzuje zasady organizacji wizyt i pobytów artystów, twórców oraz specjalistów w dziedzinie kultury.
Poza tym program umożliwia rozwój współpracy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury oraz kooperacji między instytucjami muzealnymi obu państw.

Program będzie obowiązywać do 31 grudnia 2018 r.