Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego.

Są one adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia (licencjat), pracowników muzeów oraz instytucji i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również wszystkich osób zainteresowanych przeszłością regionu oraz chętnych do podejmowania działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego czesne na studiach podyplomowych zostało obniżone do 500 zł za semestr.

Więcej informacji o studiach na stronie Wydziału Historycznego UG.