Do 25 stycznia 2016 r. trwa pierwszy nabór wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016–2020. Operatorem priorytetu jest Instytut Książki.

Jego celem jest:

  • wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina;
  • przekształcenie i rozwój funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach: wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich do 50 000 mieszkańców.

Na wsparcie mogą liczyć zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek.
Jednym zadaniem może być objęty jeden budynek biblioteki lub więcej, np. tylko budynek główny albo biblioteka główna i filia albo tylko filia.

Wnioski w konkursie mogą składać samorządowe instytucje kultury — funkcjonujące samodzielnie gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki, dla których organem założycielskim jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców albo gmina miejska do 50 000 mieszkańców.

Minimalna kwota dofinansowania zadania wynosi 50 000 zł, a maksymalnie można otrzymać 2 mln zł. Najwyższa kwota dofinansowania to 75% kosztów zadania.

Infrastruktura bibliotek 2016–2020 to część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa — wieloletniego programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016–2020.

Więcej informacji o priorytecie na stronie Instytutu Książki.