Aż do 1 lutego 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, której organizatorami są Miasto Stołeczne Warszawa oraz Biblioteka Narodowa. Na laureatów prestiżowego wyróżnienia czeka 200 000 zł.

Kandydatów do IX edycji nagrody mogą zgłaszać bibliotekarze, czytelnicy, wydawcy oraz księgarze. Z zastrzeżeniem, iż muszą to być pozycje wydawnicze, które zostały napisane w języku polskim i wydane w 2015 r.

Nominacje można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • proza,
  • poezja,
  • literatura dziecięca — tekst i ilustracje,
  • edycja warszawska.

Spośród zgłoszonych propozycji jury wyłoni po trzy książki w każdej z kategorii. Ogłoszenie nominacji odbędzie się w marcu.

Natomiast nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w kwietniu, podczas uroczystej gali. Oprócz zwycięzców w poszczególnych kategoriach jury nagrodzi warszawskiego autora za całokształt jego twórczości.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesyłać zgłoszenie drogą elektroniczną na adres nagrodaliteracka@um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Biura Kultury w Urzędzie m.st. Warszawy z dopiskiem Nagroda Literacka m.st. Warszawy.
Prawidłowo wypełnione zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko autora, tytuł książki, wydawcę, rok wydania oraz kategorię.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, które jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926–38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. W obecnej formie nagroda przyznawana jest od 2008 r., kiedy to Rada Miasta przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.