Celem konkursu Artystyczna Podróż Hestii jest inspirowanie młodych studentów artystów do własnych, niezależnych poszukiwań twórczych oraz wspieranie ich w budowaniu swojej drogi artystycznej.

Inicjatywa, która otwarta jest dla studentów ostatnich trzech lat wszystkich wydziałów i uczelni artystycznych w Polsce, odbywa się w tym roku pod honorowym patronatem MKiDN oraz Narodowego Centrum Kultury.

Jury konkursu, złożone z 11 ekspertów z całego świata, na prace młodych twórców czeka do 4 kwietnia 2016 r. Studenci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im realizację rezydencji zagranicznej. Organizatorzy stawiają sobie za cel pokazanie najświeższej i najbardziej interesującej młodej sztuki. Będą wspierać młodych artystów w zaistnieniu w polskim i międzynarodowym obiegu sztuki poprzez:

  • organizację 1-miesięcznej rezydencji artystycznej dla laureata nagrody głównej — w Nowym Jorku i laureata nagrody specjalnej — w Walencji. Program pobytu w obydwu miastach ma wypełniać praca twórcza, zwiedzanie galerii i muzeów oraz spotkania z artystami;
  • zorganizowanie w Warszawie wystawy zbiorowej dla finalistów konkursu wraz z umieszczeniem prac w katalogu wystawy;
  • zorganizowanie w Warszawie indywidualnych wystaw dla laureatów dwóch nagród konkursowych.

Na konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej, performance. Uczestnik może zgłosić jedną, oryginalną, wykonaną samodzielnie przez siebie pracę.

Jury, na podstawie nadesłanych przez uczestników drogą elektroniczną zgłoszeń, wyłoni w drodze głosowania do 25 kwietnia 2016 r. finalistów konkursu, którzy w dniu wernisażu wystawy finałowej, tj. 30 maja br., przedstawią osobiście ustną prezentację swojej twórczości. Wystawa odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i potrwa do 12 czerwca br. Przy okazji konkursu organizowane są też wydarzenia towarzyszące ‒ wykłady, spotkania oraz dyskusje z przedstawicielami świata sztuki i biznesu, których celem jest wspieranie edukacji artystycznej i uwrażliwienie na korzyści płynące ze społecznego odbioru sztuki.

Szczegółowe informacje o zasadach i harmonogramie konkursu znajdują się na stronie www.artystycznapodrozhestii.pl.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii jest jednym z najdłużej realizowanych programów mecenatu artystycznego w Polsce, który jest kontynuowany konsekwentnie od 2002 r. Mecenasem wydarzenia jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia SA.