Do 1 marca br. można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji nagrody Found In Translation Award, którą przyznaje Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Polski w Nowym Delhi. Otrzyma ją tłumacz (albo tłumacze) najlepszego w ubiegłym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski.

Na adres email biuro@instytutksiazki.pl kandydatów nadsyłać mogą osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy.

Zgłaszać można tylko te przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2015 r. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.

Jak co roku, na nagrodę składają się:

  • dyplom,
  • trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium studyjnym w wysokości 2000 zł miesięcznie,
  • przelot do i z Krakowa — fundowane przez Instytut Książki oraz
  • nagroda pieniężna fundowana w równych częściach przez wszystkich organizatorów.

Nowością jest kwota nagrody, która od tego roku wynosi 16 000 zł, a także udział w przedsięwzięciu Instytutu Polskiego w Nowym Delhi, który stanowi odpowiedź na wzrastające zainteresowanie polską literaturą na indyjskim rynku książki.