Do 31 marca 2016 r. polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, a także osoby prywatne mogą natomiast zgłaszać kandydatury do Nagrody Transatlantyk, którą w tym roku Instytut Książki wręczy już po raz dwunasty.

Do nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Do zdobycia jest 10 000 euro oraz statuetka.

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@bookinstitute.pl lub office@bookinstitute.pl). Poza opisem zasług kandydata i jego danymi adresowymi, wniosek powinien zawierać także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie e-mailem lub przesłać uzupełnienie.

Transatlantyk to doroczna nagroda dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą. Przyznaje ją Instytut Książki. Jej celem jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami nagrody mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.