Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin przyjmują zgłoszenia na stypendia w drugiej połowie 2016 r.

Celem programu im. Albrechta Lemppa jest doskonalenie sztuki przekładu i pisania w duchu standardów literackich i translatorskich bliskich Albrechtowi Lemppowi oraz upamiętnienie jego wkładu do polsko-niemieckiej wymiany literackiej.
Stypendium im. Albrechta Lemppa przeznaczone jest dla:

  • pisarzy z Polski i Niemiec,
  • niemieckich tłumaczy literatury polskiej,
  • polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej.

Na program stypendialny składają się rokrocznie dwa pobyty w kraju sąsiada:

  • jeden miesiąc w domu gościnnym Literarisches Colloquium Berlin dla polskiego pisarza lub tłumacza;
  • jeden miesiąc w Krakowie, w pokojach Kolegium Tłumaczy Instytutu Książki, dla niemieckiego pisarza lub tłumacza.

Fundatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania oraz wypłacają stypendium w wysokości 1200 euro.

Pisarze i tłumacze nadsyłają zgłoszenia w wersji elektronicznej drogą e-mailową. Przedstawiają w języku polskim lub w języku niemieckim swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i plan pracy.

O wynikach naboru fundatorzy poinformują do połowy czerwca 2016 r. Dokładny termin przyjazdu stypendyści ustalą bezpośrednio z fundatorami.

Wyboru stypendystów dokona jury. Jego honorowym członkiem jest Pani Elżbieta Lempp. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki i Literarisches Colloquium Berlin delegują po jednym członku jury.