9 lutego br. umowę w tej sprawie podpisali dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Krzysztof Jaraczewski oraz przedstawiciel zwycięskiego konsorcjum firm WXCA sp. z o.o., Ralph Appelbaum Associates, Inc. Zweigniederlassung BerlinPlatige Image SA — Szczepan Wroński.

W uroczystości udział wzięli także m.in.: prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Jacek Rusiecki oraz Ralph Appelbaum, ceniony projektant instytucji kultury, założyciel i właściciel amerykańskiej firmy Ralph Appelbaum Associates, jednego z największych światowych projektantów przestrzeni muzealnych. Podkreślono, że ta inicjatywa jest dobrym przykładem współpracy publiczno-prywatnej.

Scenariusz jest chronologiczno-tematyczną opowieścią o Józefie Piłsudskim, podzieloną na sześć galerii, z których pięć odnosi się do poszczególnych okresów życia i kolejnych etapów działalności Marszałka, szósta natomiast stanowi podsumowanie pozostawionego przez niego dziedzictwa.

Założeniem scenariusza jest ukazanie na pierwszym planie biografii głównego bohatera, a w momentach, w których współtworzył on historię, przedstawienie ważnych wydarzeń z dziejów Polski w sposób równoległy wątkom biograficznym. Ekspozycja będzie tłumaczyć wybory polityczne Józefa Piłsudskiego bez pomijania kontrowersyjnych tematów i z zachowaniem wielostronnej perspektywy.

Nowy gmach Muzeum powstanie na terenie enklawy historycznej w Sulejówku, w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworku Milusin, w którym Marszałek mieszkał z żoną i córkami. Oryginalne wnętrza odrestaurowanego dworku razem z wystawą stałą w nowym budynku mają wzajemnie dopełniać opowieść o jej bohaterze i stanowić zintegrowaną propozycję poszerzenia i propagowania wiedzy o Józefie Piłsudskim, jego myśli politycznej, poglądach oraz bogatym dziedzictwie i czasach, w których żył.

Wystawa stała ma być ukończona w 2018 r. Umowa na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej jest zwieńczeniem wielu lat pracy zespołu historyków i muzealników z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku nad opracowaniem scenariusza wystawy stałej przy wsparciu zewnętrznych konsultantów naukowych. To kolejny etap realizacji Wieloletniego Programu Rządowego pod nazwą Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.