Jak informuje Creative Europe Desk Polska, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury prowadzi nabór wniosków na obszar Tłumaczenia Literackie. Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2016 r. w południe.

Celem tego programu jest:

  • wspieranie kulturowej i lingwistycznej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w komponencie Kultura,
  • promocja transnarodowego obiegu wysokiej jakości dzieł literackich,
  • zwiększenie dostępu do nich oraz dotarcie do nowych odbiorców.

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:

  • projekty dwuletnie — powinny zakładać tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek;
  • umowy ramowe o partnerstwie — powinny zakładać tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie.

W obydwu kategoriach maksymalne dofinansowanie wynosi 100 000 euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu.

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

W programie uczestniczą państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja i Mołdawia oraz — od ubiegłego roku — Ukraina.

Aktualne wytyczne i dokumenty aplikacyjne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej.