W III edycji programu mPotęga odbędą się dwa konkursy grantowe, w których można ubiegać się o dofinansowanie projektów edukacji matematycznej. Program „mPotęga” realizuje Fundacja mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży matematyką i wciągnięcie ich w aktywny proces wykorzystywania tej wiedzy, poprzez pokazanie praktycznych zastosowań matematyki.

Oprócz bibliotek publicznych, o granty w konkursach mogą się ubiegać także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.
W ramach programu realizowane są dwa konkursy grantowe skierowane do uczniów:

  • klas 4‒6 szkół podstawowych. O dofinansowanie można ubiegać się na przygotowanie różnego typu gier, np. planszowych czy terenowych, zabaw edukacyjnych, quizów matematycznych oraz warsztatów dla rodziców. Minimalna kwota grantu to 2000 zł, a maksymalna — 5000 zł;
  • szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach tego konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przygotowania pokazów, zajęć matematycznych, gier m.in. terenowych, miejskich, quizów czy filmików edukacyjnych. Minimalna kwota grantu to 2000 zł, a maksymalna — 8000 zł.

W obydwu konkursach projekty powinny trwać od 2 do 4 miesięcy. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.mpotega.pl i przekazane wnioskodawcom pocztą elektroniczną najpóźniej do 30 czerwca 2016 r.

Zostaną przyznane także Nagrody Publiczności. Spośród projektów, które otrzymają granty, kapituła wybierze 15 najlepszych, które wezmą udział w głosowaniu internautów. Zwycięzca otrzyma dodatkową dotację w wysokości 5000 zł. Internauci będą mogli głosować na projekty przez 14 dni. Raz na 24 godziny można oddać jeden głos.

Wyniki konkursu o Nagrodę Publiczności zostaną ogłoszone na stronie www.mpotega.pl do 8 sierpnia 2016 r.