Do tego dnia można składać wnioski w nowo powołanym konkursie w ramach Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych (Public Library Innovation Program — PLIP). Pomysłodawcą inicjatywy jest organizacja EIFL (Electronic Information for Libraries). Konkurs skierowany jest do placówek bibliotecznych. Na jego laureata czeka nagroda w wysokości 1500 dolarów.

O nagrody ubiegać się mogą wszystkie biblioteki publiczne, które w swoich działaniach w nowatorski sposób wykorzystują nowe technologie. Tematy działań, które może zgłosić w konkursie biblioteka, powinny dotyczyć takich kategorii tematycznych jak:

  • finanse i zatrudnienie,
  • rolnictwo, ekologia,
  • zdrowie, higiena,
  • włączenie społeczne,
  • równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
  • równość w edukacji,
  • ochrona środowiska.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej EIFL. Aplikacje w konkursie można składać w czterech językach: angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Wśród laureatów konkursów organizowanych już wcześniej w ramach Programu Nowatorskich Rozwiązań dla Bibliotek Publicznych znalazły się trzy polskie biblioteki. Są to Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Twardogórze oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.