Wrocławski Ośrodek Pamięć i Przyszłość będzie współprowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasto Wrocław. Tak zdecydowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, którzy w tej sprawie 21 marca br. podpisali umowę.

W 2016 r. ministerstwo przekaże na działania ośrodka kwotę 3 mln zł, a Miasto Wrocław 3,2 mln zł. W przyszłych latach mają być to kwoty odpowiednio: 3,4 mln zł i 5,3 mln zł. Z dotacji ministerialnych ośrodek zrealizuje trzy zadania:

  • Program Badawczy Ziem Zachodnich i Północnych — we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, Instytutem Śląskim w Opolu i Ośrodkiem Badawczym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie repozytorium cyfrowego i czasopisma naukowego prezentującego wyniki badań dotyczących powojennej historii i kultury;
  • badania dotyczące działalności wrocławskiego kardynała Bolesława Kominka oraz działania zmierzające do popularyzacji tej ważnej dla powojennej historii Polski i Europy postaci;
  • projekt badawczy realizowany przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość we współpracy z Europejską Platformą Pamięć i Sumienie, nakierowany na badanie dziejów ofiar totalitaryzmu komunistycznego i nazistowskiego.

Ośrodek Pamięć i Przyszłość powołał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2007 r. W latach 2009‒2015 funkcjonował jako samorządowa instytucja kultury miasta Wrocławia. Jego najważniejszym celem jest dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego Wrocławia i Dolnego Śląska po II wojnie światowej oraz wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury.