Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie postulatów wielu środowisk muzealnych podjęło decyzję, że prace rozpocznie zespół zadaniowy do spraw nowelizacji ustawy o muzeach. W tym zakresie NIMOZ będzie współpracował z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Zadanie to należy do priorytetowych statutowych zadań Instytutu.

Inspirację prac zespołu stanowić będą m.in.:

  • rekomendacje Komitetu Programowego I Kongresu Muzealników Polskich, w skład którego wchodzą przedstawiciele: Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM oraz Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ Solidarność „Dziady Kultury” oraz
  • dorobek programowy NIMOZ.