Do 30 czerwca br. uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studenci i absolwenci szkół filmowych mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu filmowego Zabytkomania.

Organizuje go Narodowy Instytutu Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Celem konkursu jest:

  • zwiększenie wiedzy o lokalnych zabytkach i ich historii,
  • nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem kulturowym,
  • zwiększenie poczucia społecznej odpowiedzialności za stan zabytków oraz
  • promocja wartości dziedzictwa kulturowego.

W konkursie o nagrodę w następujących kategoriach:

  • film dokumentalny lub reportaż na temat pomników historii oraz film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje — będą się ubiegać uczestnicy między 13. a 18. rokiem życia,
  • film dokumentalny lub reportaż na temat pomników historii, spot reklamowy promujący Europejskie Dni Dziedzictwa, film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje — będą walczyć uczestnicy powyżej 18. roku życia.

Informacje o pomnikach historii i aktualna lista znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Warto przy tym pamiętać, że pomniki historii to także układy urbanistyczne i całe zespoły zabytków.

Nagrodami w konkursie są:

  • w grupie młodszej — sprzęt multimedialny,
  • w grupie starszej — gratyfikacje pieniężne (od 10 000 zł za miejsce trzecie, aż po 20 000 zł za miejsce pierwsze).

Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • przesłać pracę konkursową (w określonym w regulaminie formacie) wraz z formularzem zgłoszenia na adres Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z dopiskiem Zabytkomania,
  • zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie http://rejestracja.zabytek.pl.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2016 r. na uroczystej gali festiwalu Zabytkomania.