Do tego dnia można nadsyłać zgłoszenia do V edycji Konkursu im. Olgi Rok. W ramach inicjatywy można ubiegać się o stypendia współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz z Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok. Wysokość rocznego stypendium, o które mogą ubiegać się uczestniczki, to 5000 zł.

Celem Konkursu im. Olgi Rok jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie ich roli jako bibliotekarek.
O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” mogą ubiegać się kandydatki reprezentujące publiczne placówki biblioteczne, w których pracuje jedna lub dwie osoby. O stypendia w kategorii „placówka biblioteczna większa” mogą ubiegać się natomiast panie z publicznych placówek bibliotecznych, w których pracuje trzy i więcej osób.
Aby zawalczyć o stypendium, należy wypełnić wniosek dostępny na stronie i przesłać go na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl.
Do wniosku można dołączyć:

  • list polecający od osoby współpracującej z kandydatką,
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki oraz
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność, prowadzone projekty.

Kapituła konkursu weźmie pod uwagę przede wszystkim doświadczenie, zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki oraz plany na przyszłość, w tym sposób wykorzystania stypendium.

Operatorem Funduszu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 31 października 2016 r.