Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania 2016, ogłosiło Konkurs na najlepszy przekład. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Termin nadsyłania prac to 5 sierpnia 2016 r.

W 2016 r. tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej, mogą zmierzyć się z prozą:

  • Lucy Caldwell (język angielski),
  • Petera Stamma (język niemiecki),
  • Marka Sindelki (język czeski).

Autorzy opowiadań będą gośćmi tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.

Na konkurs można przesyłać wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.

Uczestnik konkursu:

  • może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka, przy czym może przesłać zgłoszenia z więcej niż jednego języka;
  • nie może wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe bez zgody autora tekstu i właściciela praw;
  • przesyła tłumaczenie wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org, podając swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego.

Nadesłane na konkurs prace oceni jury, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego: Agnieszka Pokojska, Julia Różewicz i Ryszard Turczyn. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł, w tym dla laureatów:

  • I nagrody przeznaczono 1500 zł,
  • II nagrody — 1000 zł,
  • III nagrody — 500 zł.

Przy czym organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się od 6 do 9 października 2016 r. we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Więcej informacji na stronie internetowej Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.