Narodowe Centrum Kultury zaprasza do zgłaszania projektów na Ogólnopolską Giełdę Projektów 2016, która odbędzie się 12 i 13 grudnia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie pod hasłem „animacja + generacje”.

Współorganizatorami wydarzenia są Warsztaty Kultury oraz Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Temat przewodni został wybrany w otwartym głosowaniu internautów.

Autorzy 20 wybranych projektów będą mogli zaprezentować je animatorom z całej Polski pierwszego dnia wydarzenia w dwóch etapach: krótkiej prezentacji na scenie oraz podczas rozmów stolikowych. Ponadto opisy projektów znajdą się również w publikacji z serii Edukacja + Animacja.

Aby lepiej przygotować się do spotkania, autorzy wybranych projektów mogą wziąć też udział w bezpłatnym szkoleniu z wystąpień publicznych, które odbędzie się od 16 do 18 listopada w Domu Środowisk Twórczych w Radziejowicach.

Do naboru można zgłaszać działania kulturalne i projekty animacyjne w szczególności oparte o ideę współpracy międzypokoleniowej; odkrywające i wykorzystujące potencjał (wiedzę, umiejętności, doświadczenie) różnych grup wiekowych w celu budowania wspólnoty; wzmacniania więzi i dialogu międzypokoleniowego.

Zgłaszane projekty muszą być zrealizowane lub być na zaawansowanym etapie realizacji w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Ocenie nie podlegają projekty biorące udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiej Giełdy Projektów.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone najpóźniej 2 listopada 2016 r.

Regulamin naboru, wzór formularza i umowy licencyjna oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.

Ogólnopolska Giełda Projektów to coroczne wydarzenie Narodowego Centrum Kultury organizowane w ramach Platformy Kultury i skierowane do wszystkich aktywnych przedstawicieli sektora kultury.

Głównym celem giełdy jest umożliwienie wymiany doświadczeń animatorów kultury i lokalnych liderów na temat realizowanych projektów kulturalnych, aktywizujących społeczności lokalne w całej Polsce.