20 i 21 października we Wrocławiu na konferencji Archeologia Czasów Najnowszych badacze z całej Polski przedstawią rezultaty prac dotyczących okresu współczesnego (XIX–XX w.).

Oprócz prezentacji wyników badań omówione zostaną także kwestie metodologiczne, metodyczne i konserwatorskie. Rejestracja uczestników nie jest wymagana; wstęp na konferencję — wolny.

W programie znajdują się m.in. następujące zagadnienia:

  • wybrane przykłady wykorzystania archeologii industrialnej w badaniach nad dziedzictwem cywilizacyjnym XIX i XX w.,
  • pole bitwy jako źródło archeologiczne,
  • przestępczość przeciwko współczesnym zabytkom archeologicznym,
  • krzyże i kaplice przydrożne jako potencjalne stanowiska archeologiczne,
  • pozostałości II wojny a archeologia podwodna,
  • wieś Kopaniec w Górach Izerskich jako przykład adaptacji osadnictwa do trudnych warunków środowiska naturalnego,
  • zabytki i badania archeologiczne w praktyce Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Konferencja odbędzie przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w budynku D, sali im. Witolda Świdy (2D). Organizatorem konferencji są Narodowy Instytut Dziedzictwa i Uniwersytet Wrocławski.