Do 8 listopada 2016 r. trwa rejestracja uczestników do pierwszej w Polsce Olimpiady Cyfrowej. Jak zapowiada jej organizator — fundacja Nowoczesna Polska — to konkurs interdyscyplinarny, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Zatwierdziło go Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają oni standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje.

Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

Pierwszy etap zmagań odbędzie się 15 listopada. Tego dnia o godzinie 10:00 uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowane wcześniej osoby. Na rozwiązanie zadań uczestnicy i uczestniczki mają 90 minut.

Drugi etap polega na realizacji projektu medialnego, którego temat dotyczy motywu przewodniego pierwszej edycji olimpiady — kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą realizować swoje projekty przez cały styczeń 2017 r.

Najlepsze i najlepsi z nich w kwietniu 2017 r. spotkają się na zawodach finałowych w Warszawie, podczas których zawalczą o cenne nagrody rzeczowe (laptopy, tablety itp.) oraz nagrody niespodzianki. Otrzymają oni również tytuł Laureata (Laureatki) lub Finalisty (Finalistki) Olimpiady Cyfrowej, potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zasady rekrutacji olimpijczyków na studia określone zostaną w uchwałach senatów wyższych uczelni i podane do wiadomości publicznej w maju 2017 r.

Rejestracji uczestników dokonuje przewodniczący komitetu szkolnego, wypełniając elektroniczny formularz na stronie OlimpiadaCyfrowa.pl. Pod tym adresem znaleźć można również regulamin i program olimpiady oraz wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury.

Podstawowym źródłem wiedzy dla uczestników są zasoby serwisu internetowego Edukacja Medialna.