Polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz niemieckich tłumaczy literatury polskiej do udziału w konkursie zaprasza Fundacja im. Roberta Boscha oraz fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa, która działa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Do zdobycia jest nagroda w wysokości 10 000 euro dla tłumacza z każdego kraju objętego konkursem. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, przedstawiciele branży i grono zainteresowanej publiczności. Możliwe są również własne zgłoszenia tłumaczy.

Nagroda nosząca imię nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej oraz zasłużonego pośrednika między Polską a Niemcami Karla Dedeciusa (1921–2016) zostanie przyznana 9 czerwca 2017 r. w Krakowie. Natomiast wyniki konkursu zostaną ogłoszone miesiąc wcześniej.

Laureaci — tłumacz polski i tłumacz niemiecki — zostaną wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, a tym samym za pracę na rzecz porozumienia między Polakami a Niemcami. Laureatów nagrody (każdej w wysokości 10 000 euro) wyłania niezależna polsko-niemiecka kapituła.

Funkcję sekretariatu nagrody pełni Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, do którego do 13 stycznia 2017 r. należy nadsyłać zgłoszenia kandydatów.

Powinny one zawierać: krótki życiorys tłumacza, wykaz publikacji, wybrane fragmenty dorobku translatorskiego (około 20 stron tłumaczenia i oryginału). Zgłoszenia można też wysłać elektronicznie na adres email kaluza@dpi-da.de.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.karl-dedecius-preis.de.