Jak informuje Prezydent Miasta Radomia, który we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza (oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza) oraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu, jest organizatorem Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza, można już zgłaszać książki do drugiej edycji tego przedsięwzięcia. Do rozdania w konkursie jest 40 000 zł. Honorową patronką nagrody jest Rita Gombrowicz.

Nagroda przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji nagrody; w tej edycji konkursu chodzi o publikacje wydane w 2016 r.

Specjalnie powołana kapituła konkursu wyróżni tekst o wybitnych walorach literackich. Przy czym za debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną, w języku polskim.

Książki do konkursu mogą zgłaszać:

  • autorzy,
  • wydawnictwa,
  • osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim,
  • osoby prywatne,
  • członkowie kapituły.

Na zgłoszenia debiutantów, wraz z o ośmioma egzemplarzami książki, organizatorzy czekają do 31 stycznia 2017 r. Należy je przesyłać do Muzeum Witolda Gombrowicza w Jedlińsku, z dopiskiem Nagroda.

Konkurs odbywa się dwuetapowo. Spośród nadesłanych książek w czerwcu 2017 r. kapituła wybierze i ogłosi pięcioro nominowanych, zaś laureata ogłosi we wrześniu 2017 r. Jak zapowiadają organizatorzy, drugiej edycji nagrody towarzyszyć będą spotkania z nominowanymi i laureatami pierwszej edycji.

Więcej informacji i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Nagrody Gombrowicza, pytania można kierować także do sekretarza kapituły, na adres email t.tyczynski@nagrodagombrowicza.pl.