Jak informuje Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, aż cztery muzea z Polski zakwalifikowały się do finału konkursu EMYA 2017 (European Museum of the Year Award – Europejskie Muzeum Roku):

  • Muzeum Łazienki Królewskie,
  • Muzeum Toruńskiego Piernika, Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu,
  • Muzeum Śląskie w Katowicach,
  • Muzeum Emigracji w Gdyni.

Organizatorem inicjatywy jest Europejskie Forum Muzeów (European Museum Forum).

Nagroda EMYA to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów, które przyznawane jest od 1977 r. Celem konkursu jest:

  • wytypowanie najważniejszych i najciekawszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym, a także
  • zachęcenie muzeów do wprowadzania innowacji w swoich placówkach.

W konkursie mogą brać udział muzea, które zostały otwarte lub przeszły modernizację w ciągu ostatnich trzech lat. Konkurs realizuje Europejskie Forum Muzeów — organizacja pozarządowa, której nadrzędnym celem jest rozwój muzeów w Europie. EMF działa pod auspicjami Rady Europy i realizuje także wiele projektów w obszarze kultury.

W poprzedniej edycji po raz pierwszy w historii konkursu nagrodę główną otrzymała polska placówka muzealna, tj. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Do nagrody EMYA 2016 nominowano 49 muzeów europejskich, w tym aż 3 placówki z naszego kraju.

Oprócz zwycięskiego POLIN, były to Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Finał tegorocznej jubileuszowej 40. edycji będzie miał miejsce w Zagrzebiu 6 maja 2017 r.