Projekt dwóch największych bibliotek w Polsce: Biblioteki Narodowej (BN) i Biblioteki Jagiellońskiej (BJ), których zbiory ze względu na wyjątkową wartość i znaczenie są zaliczane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, znalazł się na liście pięciu wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury. Łącznie w programie do rozdysponowania jest ponad 166 mln zł.

W ramach projektu Patrimonium — digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej nastąpi zdigitalizowanie i udostępnienie za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej — polona.pl — zbiorów obydwu bibliotek.

Celem projektu jest zaprezentowanie i wykorzystanie cyfrowych kopii egzemplarzy bibliotecznych — stanowiących cenne i unikalne polskie dziedzictwo kulturowe — przez środowisko naukowe, akademickie, nauczycieli i uczniów, badaczy historii, hobbystów, ale także przedsiębiorców działających w branży kreatywnej i w obszarze kultury.

Jak informuje BN, do digitalizacji wytypowane zostały dokumenty, spośród których część udostępniana jest na szczególnych warunkach ze względów bezpieczeństwa i ochrony zbiorów.

Należą do nich m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., egzemplarze archiwalne druków ulotnych sprzed 1946 r. i inne zbiory wymagające szczególnej ochrony ze względów konserwatorskich.

Przeprowadzona digitalizacja obejmie łącznie ponad milion obiektów: 652 000 z zasobów BN oraz 348 000 z BJ.