Tylko do końca stycznia, a nie jak do tej pory, do 31 marca, można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji nagrody Found In Translation Award. Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej (IKP) w Londynie, Instytut Kultury Polskiej (IKP) w Nowym Jorku oraz Instytut Polski (IP) w Nowym Delhi przyznają ją tłumaczowi (tłumaczce) najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski.

Laureaci nagrody Found in Translation mogą liczyć na trzymiesięczną rezydencję w Krakowie z honorarium w wysokości 2000 zł miesięcznie, przelot do i z Krakowa fundowane przez Instytut Książki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 16 000 zł, fundowaną w równych częściach przez IK, IKP w Londynie i w Nowym Jorku oraz IP w Nowym Delhi.

W konkursie można zgłaszać przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2016 r. Kandydatów do Instytutu Książki na adres biuro@instytutksiazki.pl nadsyłać mogą osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i z zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.

Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Londynie w marcu 2017 r., na których Polska wystąpi w roli Market Focus Country. Program ten to cykl wydarzeń kulturalnych i branżowych prezentujących znane nazwiska, modne gatunki, interesujące tematy, literackie trendy i ciekawostki z naszego rynku książki.