Do 23 lutego 2017 r. można zgłaszać kandydatów w drugiej edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”, której organizatorem jest Miasto Rybnik. Partnerem w realizacji konkursu jest Teatr Ziemi Rybnickiej.

To pierwsza nagroda literacka na Górnym Śląsku, przyznawana corocznie za najlepszą książkę napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. W tej edycji konkursu brane są więc pod uwagę książki wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r. Laureatem nagrody może być autor (albo autorzy) tylko jednej książki, za którą wręczona zostanie statuetka Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” oraz nagroda pieniężna w wysokości 40 000 zł. W przypadku autorstwa kilku twórców nagrodę dzieli się między nich w równych częściach.

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” wzięła swoje imię od Juliusza Rogera, XIX-wiecznego etnologa, zbieracza śląskich pieśni, a także przyrodnika i lekarza.

W pierwszym etapie konkursu kapituła wskaże 5 nominacji do nagrody, ogłaszając je w drugim kwartale roku. W drugim etapie konkursu spośród nominowanych wybrany zostanie laureat. Ogłoszenie zwycięzcy następuje poprzez publikację informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Rybnika, Teatru Ziemi Rybnickiej i Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

Książki do konkursu „Juliusz” mogą zgłaszać wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim i członkowie kapituły. Propozycje należy nadsyłać na adres Urzędu Miasta w Rybniku.

Więcej informacji oraz regulamin nagrody znajduje się na stronie internetowej Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.