Jeszcze do 15 lutego 2017 r. instytucje kultury mogą zgłaszać kandydatów do III edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Nagroda ta przyznawana jest corocznie żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w ciągu trzech ostatnich lat. Przy czym pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Organizatorami i fundatorami Nagrody są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, partnerem w realizacji konkursu jest Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Pełnomocnik Rektora UAM.

Laureaci konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę pieniężną w dwóch kategoriach:

  • 60 000 zł — Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury oraz
  • 40 000 zł — Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia.

Laureatów wyłania kapituła, której członkowie są powoływani na 3 lata. W kwietniu poznamy nazwisko laureata nagrody im. A. Mickiewicza oraz nazwiska trojga autorów nominowanych do Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Wręczenie wyróżnień odbędzie się 19 maja 2017 r. w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Poza instytucjami kultury, do zgłaszania kandydatur upoważnieni są także członkowie kapituły, środowiska naukowe, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, wydawnictwa, media patronujące nagrodzie. Zgłoszenie winno zawierać: dane personalne kandydata, opis jego dokonań twórczych, a także książki jego autorstwa wydane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania Nagrody.

Poznańską Nagrodę Literacką powołano w 2015 r. Jej regulamin można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.