Jeszcze tylko do 5 marca 2017 r. można zgłaszać wnioski w naborze do IX edycji ogólnopolskiego programu Patriotyzm Jutra, którego organizatorem jest Muzeum Historii Polski. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu na ten rok wynosi 4 mln zł.

Patriotyzm Jutra to ogólnopolski program grantowy, który:

  • służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz
  • wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Organizatorom programu zależy na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący. Z programu wyłączone są:

  • sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze;
  • wydawnictwo czasopism;
  • projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu);
  • projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne;
  • imprezy sportowe.

Najlepsze projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości od 5000 do 70 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania zależy od budżetu przedstawionego we wniosku i wynosi:

  • 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu;
  • 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu.

Zgłoszone inicjatywy muszą być zrealizowane w ramach roku kalendarzowego — maksymalnie do 15 grudnia 2017 r.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się na stronie Patriotyzm Jutra.

Regulamin i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie Muzeum Historii Polski.