W Vence koło Nicei, w budynku, w którym ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz, powstanie poświęcone mu muzeum. Tak zdecydował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który 6 lutego 2017 r. podpisał z merem tego miasta porozumienie dotyczące adaptacji pomieszczeń Villi Alexandrine i utworzenia tam Muzeum Witolda Gombrowicza.

Strona polska odpowiedzialna będzie za:

  • współpracę w zakresie konserwacji warstwy malarskiej pomieszczeń muzeum,
  • przygotowania wystawy muzealnej oraz
  • organizacji wydarzeń kulturalnych.

Zadania te powierzono trzem podmiotom:

  • Towarzystwu Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
  • Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz
  • Instytutowi Adama Mickiewicza.

Władze Vence planują otworzyć Muzeum Witolda Gombrowicza we wrześniu 2017 r. Strona francuska już prowadzi niezbędne prace remontowe w całym budynku.

Jak podkreśla na swoich stronach internetowych MKiDN, utworzenie muzeum autora Ferdydurke będzie istotną inicjatywą stwarzającą możliwości głębszego zainteresowania mieszkańców i turystów odwiedzających Vence postacią i twórczością polskiego pisarza. Muzeum stanie się także ważnym miejscem dla polskiej emigracji we Francji. Villa Alexandrine będzie istotnym elementem na turystycznej i kulturalnej mapie Południowej Francji, przyciągającym wielu zwiedzających, a tym samym stanie się miejscem stwarzającym możliwości promocji kultury polskiej.