Nabór zgłoszeń do nagrody upływa 14 kwietnia 2017 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Nagroda co rok przyznawana jest żyjącemu polskiemu autorowi za książkę literacką dla dzieci młodszych (na poziomie szkoły podstawowej), opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody.

Jak wynika z regulaminu dostępnego na stronie internetowej organizatora, jury ocenia książki pod kątem nawiązania do idei i charakteru pisarstwa patrona nagrody. Pożądane są utwory pogodne, przesycone humorem i optymizmem, kontynuujące tradycje pisarskie Kornela Makuszyńskiego, mające wpływ na kształtowanie tożsamości kulturowej i narodowej, będącej źródłem wiedzy, wpisujące się we wrażliwość i potrzeby współczesnych odbiorców.

Działania związane z 24. Ogólnopolską Nagrodą Literacką przebiegać będą pod hasłem Słowo — obraz — gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych. To tytuł pracy Jerzego Cieślikowskiego — jednego z najwybitniejszych polskich badaczy literatury dla dzieci i młodzieży.

Poprzez wybór takiego hasła organizatorzy pragną pokazać, że najlepsza polska literatura dla dzieci, to literatura, która przekracza granice słowa i wchodzi w relacje z obrazem i gestem, a tym samym jeszcze pełniej i głębiej dociera do serc i umysłów młodych odbiorców.

Książki do nagrody mogą zgłaszać wydawcy, biblioteki, autorzy oraz inne zainteresowane osoby i instytucje, przesyłając wypełniony formularz wraz z pięcioma egzemplarzami każdego typowanego tytułu pod adresem:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI
ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim
z dopiskiem: CLD Nagroda Literacka.

Laureat nagrody otrzyma pamiątkową statuetkę Koziołka Matołka, dyplom honorowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości ustalonej przez organizatora. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się we wrześniu 2017 r. w siedzibie organizatora.