Jeszcze tylko przez kilka tygodni można zgłaszać książki, które zawalczą o Nagrodę Literacką Miasta Krakowa im. J. Conrada Korzeniowskiego, uznawaną za najważniejsze w Polsce wyróżnienie dla debiutantów literackich w kategorii: proza.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, a partnerami Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Nagroda Conrada przyznawana jest dorocznie w kategorii debiut roku; przy czym za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN.
Do tej edycji Nagrody Conrada można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się w 2016 r.

Prawo do zgłaszania książek do Nagrody Conrada mają: autorzy, krytycy literaccy, wydawnictwa oraz członkowie kapituły Nagrody Conrada, a także czytelnicy — za pośrednictwem wydawców.

W zgłoszeniu należy podać: tytuł książki, autora, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN oraz dołączyć do niego pięć egzemplarzy książki.

Wybór zwycięzcy konkursu odbywa się w kilku etapach. Najpierw spośród zgłoszonych książek pisarzy jury wskaże 5 nominowanych do zwycięstwa w magazynie conradowskim, na stronie internetowej Instytutu Książki, na stronie BIP Miasta Krakowa oraz na stronie www.krakow.pl. Później głos oddadzą czytelnicy, którzy wskażą laureata w głosowaniu na stronie internetowej Festiwalu Conrada. Podliczenie głosów oraz ogłoszenie zwycięzcy Nagrody Conrada odbędzie się w październiku ostatniego dnia Festiwalu Conrada, który co roku odwiedza około 15 000 osób. Dodatkowo, przez cały tydzień festiwalowy, w ostatnich dniach głosowania internetowego, odbywać się będą spotkania z nominowanymi.

Laureat nagrody otrzyma czek na 30 000 zł oraz miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie, organizowany i fundowany przez Instytut Książki w 2018 r.

Dodatkowo książki nominowanych autorów oraz laureata nagrody będą promowane podczas Festiwalu Conrada odbywającego się w następnym roku, a także na łamach dodatku conradowskiego wydawanego razem z Tygodnikiem Powszechnym.

Zgłoszenia należy składać w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, przy Placu Wszystkich Świętych 3–4 lub przesłać pocztą na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie Nagroda Conrada (decyduje data stempla pocztowego).

Pełny regulamin oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.conradfestival.pl.

Warto wiedzieć, że działająca przy Penguin Random House — jednym z największych wydawnictw anglosaskich na świecie — Akademia Pisarzy uznała Festiwal Conrada za jeden z 20 najważniejszych światowych festiwali, w których powinien wziąć udział każdy miłośnik literatury. Akademia prowadzi kursy kreatywnego pisania dla pisarek i pisarzy. Festiwal Conrada znalazł się wśród tak prestiżowych festiwali jak: Edinburgh International Book Festival, Hay Festival, Sydney Writers’ Festival oraz Berlin International Literature Festival. Akademia podkreśliła wartość idei przewodniej festiwalu, związanej z postacią Josepha Conrada i jego twórczości.