Do 30 czerwca 2017 r. można ubiegać się o dotację w wysokości do 25 000 zł z przeznaczeniem na projekty infrastrukturalne w Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation.

W rozumieniu organizatorów konkursu, projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w następujących kategoriach:

  • energia, zasoby naturalne i ekologia,
  • wsparcie i opieka medyczna,
  • pomoc socjalna,
  • edukacja i opieka nad dziećmi,
  • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna,
  • nauka,
  • technika,
  • kultura,
  • innowacje społeczne.

Organizatorzy konkursu podkreślają, że wnioski nie mogą dotyczyć programów stypendialnych, organizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych, konferencji, warsztatów, a także publikacji.

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski przesłane w pierwszej edycji konkursu, czyli do końca czerwca, będą rozpatrywane do 15 sierpnia 2017 r.

Wnioski w drugiej edycji konkursu należy składać od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. Będą one rozpatrywane do 15 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, a także jego regulamin są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.