Do 20 maja br. można się zgłaszać do udziału w konkursie Kierunek: Wschód na małe wydarzenie promujące wiedzę o współczesności i historii krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy z tymi krajami. Na potrzeby konkursu do krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej zaliczono Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Rosję, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowę, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę oraz Uzbekistan.

Najciekawsze propozycje wydarzeń otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 750 zł.

W konkursie mogą wziąć udział biblioteki, organizacje pozarządowe, a także koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne. Planowane wydarzenia mogą być realizowane od lipca do grudnia 2017 r. wyłącznie na terenie Polski, przy czym zgłaszane wydarzenia nie mogą dotyczyć jedynie (głównie) popularyzowania wiedzy o Polonii zamieszkującej kraje objęte konkursem.

Rozstrzygnięcie wyników konkursu nastąpi 20 czerwca 2017 r. — lista wydarzeń, które otrzymają dofinansowanie, zostanie opublikowana na stronie www.programRITA.org.

Konkurs odbywa się w ramach programu RITA — Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Program RITA — Przemiany w regionie.