Jeszcze tylko do 15 maja br. historycy sztuki, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, a także dydaktycy i muzealnicy mogą zgłaszać swój udział w konferencji poświęconej temu wybitnemu artyście, współtwórcy polskiej kultury w kraju i na emigracji.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem Powrót Czapskiego odbędzie się w Krakowie 17 i 18 października 2017 r. Jej organizatorami są Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum Narodowe w Krakowie. Jak przekonują, w ostatnim czasie mamy do czynienia z „powrotem Czapskiego”: w 2016 r. otwarty został w Krakowie Pawilon Józefa Czapskiego — jego pierwsze muzeum biograficzne; wydawane są kolejne edycje jego książek; otwierane wystawy malarstwa; digitalizowane i opracowywane dzienniki. Pojawia się zatem konieczność ustalenia miejsca Józefa Czapskiego na współczesnej mapie polskiej kultury.

Celem i przedmiotem konferencji jest reinterpretacja spuścizny pisarza, a także on sam — nie tylko jako artysta, ale również jako świadek historii XX w.

Przedmiotem dyskusji mają być trzy zasadnicze obszary tematyczne:

 1. Czapski jako malarz,
 2. Czapski jako pisarz,
 3. biografia Czapskiego.

W ramach tych obszarów proponuje się omówienie następujących zagadnień:

 • Miejsce Józefa Czapskiego w polskiej kulturze — dawniej i dziś.
 • Malarskie i literackie powinowactwa Czapskiego — inspiracje i wpływy.
 • Twórczość malarska Czapskiego — interpretacje.
 • Eseistyka i krytyka artystyczna Czapskiego na tle epoki.
 • Przyjaźnie literackie i artystyczne Czapskiego (m.in. Miłosz, Vincenz, Stempowski, Herling-Grudziński, Herbert).
 • Dziennik Czapskiego — specyfika i paralele w literaturze dokumentu osobistego.
 • Obecność Czapskiego i środowiska Kultury w życiu polskiej emigracji i w kraju.
 • Wątki biograficzne — Czapski jako uczestnik i świadek historii XX w. (m.in. dzieje i spuścizna rodziny Czapskich, losy Polaków w Rosji w XX w., działalność wojskowa Czapskiego, sprawa katyńska i jej upamiętnienie).

Równocześnie przedmiotem konferencyjnych wystąpień będą takie zagadnienia dydaktyczno-muzealnicze, jak:

 • Muzeum biograficzne w edukacji i dydaktyce.
 • Józef Czapski w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1, Kraków). Dla jej uczestników zostaną zorganizowane specjalne oprowadzania po Pawilonie Józefa Czapskiego. Jako wydarzenie towarzyszące planowany jest wieczór wspomnień o twórcy.

Zgłoszenie prelegentów na konferencję należy kierować na adres mailowy czapskikonferencja@mnk.pl. Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut. Organizatorzy wybiorą prelegentów do 15 czerwca 2017 r.

Natomiast bierny udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Więcej informacji pod adresem mailowym czapskikonferencja@mnk.pl.