Polska Sekcja IBBY (IBBY — International Board on Books for Young People), czyli Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych, już po raz 29. ogłasza doroczny konkurs na Książkę Roku.

Jego celem jest promocja wartościowej literacko i graficznie książki dla dzieci i młodzieży oraz uhonorowanie osoby lub instytucji za zasługi na polu upowszechniania czytelnictwa.

Konkurs dofinansowuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja Literatury i Czytelnictwa priorytetu Promocja Czytelnictwa. Nagrody pieniężne w konkursie ufundował sponsor — Lotos Poligrafia sp. z o.o. w Warszawie.

W konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa.

Do 31 października 2017 r. można zgłaszać prace opublikowane przez polskich wydawców po raz pierwszy lub działania podjęte od listopada 2016 r. do października 2017 r. w trzech kategoriach:

  • nagroda literacka — dla pisarza, pisarki, autorów tekstów. W tej kategorii można otrzymać dwie oddzielne nagrody za książkę dla dzieci albo dla młodzieży;
  • nagroda graficzna — dla twórcy, twórczyni, twórców autorskich książek obrazkowych oraz dla ilustratora, ilustratorki, autorów ilustracji, przy czym tekst towarzyszący ilustracjom może być zarówno wznowieniem, jak i przekładem z języka obcego. W tej kategorii jury przyzna dwie równorzędne nagrody za książkę obrazkową albo za ilustracje i koncepcję graficzną;
  • nagroda za upowszechnianie czytelnictwa — dla osoby fizycznej lub instytucji, która działała wyjątkowo aktywnie na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji książki dla młodego czytelnika.

Nagrody główne w pierwszych dwóch kategoriach (literacka i graficzna) oraz nagroda za upowszechnianie czytelnictwa są nagrodami pieniężnymi. Organizator konkursu może przyznać honorowe wyróżnienia.

Zgłoszeń do poszczególnych kategorii może dokonać:

  • autor (pisarz/pisarka, ilustrator/ilustratorka) zgłaszanej książki, lub
  • wydawca zgłaszanej książki, zaś w kategorii promocja czytelnictwa — wszyscy zainteresowani.

Zgłoszenia dokonuje się na piśmie z wykorzystaniem formularza, który należy pobrać ze strony IBBY, a następnie wydrukować, wypełnić i podpisać.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI, p. Aleksandra Mostowska, ul. Tyniecka 40 a, 02-621 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Konkurs Książka Roku 2017 Polskiej Sekcji IBBY i w zależności od kategorii:

  • tekst,
  • ilustracje lub
  • upowszechnianie czytelnictwa.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej IBBY.pl.