Taką decyzję wobec Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie podjął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Od 29 maja br., czyli od dnia podpisania umowy, zespół jest prowadzony jako wspólna instytucja kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Jak informuje MKiDN, Minister Kultury zdecydował o współprowadzeniu tej ważnej i zasłużonej instytucji przez wzgląd na długą historię i bogatą tradycję zespołu, a także rolę, jaką Mazowsze pełni dla kultury narodowej w kraju i za granicą. Umożliwi to pełne wykorzystanie potencjału artystycznego, zapewni stabilny rozwój oraz istotnie przyczyni się do zwiększenia możliwości twórczych zespołu.

Z analizy sytuacji w różnych instytucjach kultury w Polsce wynika, że resort kultury powinien wspomóc niektóre instytucje, które są ważne dla polskiej kultury, a jednocześnie wymagają dofinansowania i mają znaczenie nie tylko regionalne, ale także ogólnopolskie, a nawet światowe. W tym celu wybrano 10 takich instytucji w całej Polsce, w tym zespół Mazowsze.

Zgodnie z umową, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązuje się przekazywać corocznie 3,2 mln zł w formie dotacji podmiotowej przeznaczonej na prowadzenie bieżącej działalności, a samorząd Mazowsza utrzymuje dotację podmiotową dla zespołu w wysokości nie mniejszej niż około 16,1 mln zł.

Mazowsze powołał do życia dekret Ministerstwa Kultury i Sztuki z 8 listopada 1948 r., polecający Tadeuszowi Sygietyńskiemu zorganizowanie zespołu ludowego, którego zadaniem miała być troska o tradycyjny repertuar ludowy, oparty na pieśniach, przyśpiewkach i tańcach wsi mazowieckiej i regionalnej tradycji artystycznej. Przez 50 lat jego organizatorem był resort kultury, a od 1999 r. rolę tę przejął samorząd województwa mazowieckiego.