5 wyszukiwarek i ponad 400 haseł z zakresu malarstwa, rzeźby i założeń urbanistycznych na obszarze ponad 50 państw — tak zachwala swój nowy portal internetowy MKiDN.

Projekt polonika to baza internetowa, która obejmuje obiekty powstałe do 2000 r. na ziemiach, które nie znajdowały się w granicach Rzeczpospolitej. Umieszczane są w niej nie tylko dzieła stworzone przez polskich artystów, ale również prace o polskiej tematyce, wykonane przez obcokrajowców bądź ufundowane przez polskie rodziny.

Na stronie Polonika.gov.pl można wyszukać obiekt lub np. sprawdzić, które prace konkretnego artysty, wpisane do bazy, znajdują się w danym kraju, mieście, a także ustalić wszystkie wpisane do bazy pomniki w danym kraju. Wyszukiwać można według następujących haseł: nazwa obiektu, autor (wykonawca), kraj, miasto, dział (np. malarstwo). Pogłębienie wiedzy na dany temat umożliwia zamieszczona na stronie bibliografia. Każdy obiekt został zaznaczony na mapie. Poszczególne rekordy, opracowywane lub konsultowane przez specjalistów, stanowić mają pomoc dla badaczy i służb dyplomatycznych, a także służyć polskiej emigracji i jej organizacjom oraz turystom odwiedzającym różne zakątki świata. Twórcy portalu liczą na to, że przyczyni się on do odkrycia nieznanych dotąd obiektów i udokumentuje znane już przykłady współpracy i współistnienia kulturalnego w różnych częściach świata.

Jak podkreśla MKiDN na swojej stronie internetowej, Polonika jest projektem otwartym — cały czas opracowywane są nowe hasła, a już istniejące są na bieżąco uzupełniane i poprawiane, wzbogacana jest również ich dokumentacja wizualna. Każdy może włączyć się w tworzenie tej strony, zgłaszając na znajdujący się na stronie adres kontaktowy obiekty nowe lub informacje dotyczące tych już istniejących.