Konkurs pod tą nazwą ogłosił właśnie Narodowy Instytut Dziedzictwa, do którego należy nadsyłać zgłoszenia do 29 września br.

Celem konkursu jest promocja działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków. Wybrane, nagrodzone i promowane zostaną najlepsze projekty edukacyjne prowadzone przez zarządców i posiadaczy zabytków, a także współpracujące z nimi osoby.

Do konkursu można zgłaszać projekty, które:

 • rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2016 r.;
 • upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczyniły się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
 • przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i (lub) publiczność do poznawania zabytków in situ;
 • ich organizatorem byli właściciele, posiadacze lub zarządcy obiektów czy przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

Uwaga! W konkursie nie mogą brać udziału muzea (w rozumieniu art. 1 ustawy o muzeach).

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:

 • prelekcje, wykłady, warsztaty (a także lekcje tematyczne, teczki edukacyjne, karty zadań, oprowadzania itp.);
 • aktywności plenerowe (które w nowatorski i wyjątkowy sposób aktywizują odbiorców, np. flash mob, LARP, quest, gry terenowe, geocaching, piknik historyczny, rajd turystyczny, street art, performance itp.);
 • wystawy i projekty multimedialne (takie jak: filmy — klipy, wideo, projekty fotograficzne, strony i portale internetowe, aplikacje informatyczne, projekty wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną — Augmented Reality, gry komputerowe, nagrania audiowizualne, blogi, media społecznościowe, aplikacje mobilne na telefony komórkowe itp.).

Każdy projekt edukacyjny może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Na autorów najlepszych projektów czekają nagrody:

 • I miejsce 20 000 zł,
 • II miejsce 15 000 zł,
 • III miejsce 10 000 zł,
 • wyróżnienie 5000 zł.

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 października, a ogłoszenie wyników konkursu — w listopadzie 2017 r. podczas uroczystej gali, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej NID.

Głównym organizatorem konkursu Zabytek Poznany jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem procedury konkursowej jest natomiast Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać na adres NID, z dopiskiem Konkurs na Projekt edukacyjny Zabytek Poznany.

Szczegółowe informacje o sposobie przygotowania zgłoszeń znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Narodowego Instytut Dziedzictwa. Wszelkie pytania należy kierować na adres: bbauer@nid.pl.