Zabytkomania to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

Ogólnopolski konkurs filmowy organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Jego celem jest — oprócz rozwijania pasji filmowej wśród młodych ludzi — upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym dziedzictwem.

Uczestników Zabytkomanii podzielono na 3, zależne od wieku i doświadczenia, grupy:

  • młodzież między 13. a 18. rokiem życia może nadsyłać prace w kategorii: film dokumentalny lub reportaż na temat dziedzictwa kulturowego oraz film animowany promujący lokalne dziedzictwo kulturowe;
  • dorośli amatorsko zajmujący się tworzeniem filmów mogą nadsyłać filmy dokumentalne lub reportaże na temat dziedzictwa kulturowego, filmy animowane promujące lokalne dziedzictwo kulturowe lub spoty reklamowe promujące dobre praktyki w projektowaniu (zarządzaniu) przestrzenią publiczną, z poszanowaniem tradycyjnego krajobrazu kulturowego i jego wartości;
  • dorośli profesjonalnie zajmujący się tworzeniem filmów mogą przesyłać zgłoszenia w takich samych kategoriach jak amatorzy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się do 31 października 2017 r. na portalu konkursowym (ruszy w sierpniu) i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przed zgłoszeniem pracy konkursowej należy ją opublikować na ogólnodostępnym portalu Youtube.com lub Vimeo.com i dodać tag #zabytkomania2017.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) lub pieniężne (za I miejsce 10 000 zł, za II — 7000 zł, a za III — 3000 zł).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w grudniu 2017 r.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.