Od 20 do 22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się, organizowana co dwa lata, Międzynarodowa Konferencja pt. Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń — wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów.

Konferencja skierowana jest do właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, osób zajmujących się ochroną zabytków, przedstawicieli służb ratowniczych i ochrony, osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnej techniki w zabezpieczeniu zabytków oraz przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także pracowników akademickich i studentów. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jakie przepisy obowiązują w zakresie przygotowania osób, obiektów i ruchomości do ewakuacji, jakie są podstawowe zasady ewakuacji, a także, jak przygotować obiekty do ich użytkowania w sytuacjach awaryjnych, jakimi są pożary, klęski żywiołowe, awarie infrastruktury oraz działania terrorystyczne i przestępcze.

Konferencję organizują: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.