Do 14 września br. można się zgłaszać do ogólnopolskigo konkursu na scenariusz filmu promującego kampanię Ojczysty — dodaj do ulubionych. Mogą w nim wziąć udział młode osoby w wieku od 13 do 26 lat. Ich zadaniem jest napisanie scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Nagrodą główną w konkursie jest wyprodukowanie przez Narodowe Centrum Kultury spotu telewizyjnego według zwycięskiego scenariusza oraz gratyfikacja finansowa 3000 zł brutto. Regulamin konkursu przewiduje też przyznanie dwóch wyróżnień — autorzy wyróżnionych prac otrzymają 1000 zł brutto.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku na adres organizatora (ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa) z dopiskiem na kopercie Konkurs na scenariusz spotu „Ojczysty — dodaj do ulubionych” (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29 września 2017 r. Jego regulamin jest dostępny na stronie www.nck.pl/ojczysty.

Kampanię Ojczysty — dodaj do ulubionych Narodowe Centrum Kultury prowadzi od 2012 r. Jej celem jest kształtowanie świadomości językowej Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny. Została uznana za najlepszą kampanię społeczną 2012 r.